Les millors rondalles catalanes

Existeixen les rondalles catalanes?
Tenim bones rondalles en català?

La resposta és .

Nosaltres diem que sí i amb tot l’atreviment del món fem una proposta de les
millors rondalles catalanes, vistes amb els ulls de la gent del segle XXI.

Resulta que Joan Amades i Valeri Serra Boldú, entre d’altres, van aplegar
tantíssimes versions i versionetes de rondalles, que després d’ells el panorama
editorial de rondalles es va convertir en un garbuix i un embolic.

Calia fer una tria amb l’ajut de les darreres aportacions de lingüistes i
antropòlegs que han establert una tipologia de la rondallística mundial. Calia
buscar i remenar. Calia classificar els contes per poder seleccionar els més
interessants.

A més, havíem de trobar les rondalles més populars, aquelles que han impactat
d’una forma més fonda entre la gent, durant els darrers cent anys.

Això és el que hem procurat fer al llibre Rondalles inoblidables: Els contes més populars de les tradicions valenciana, balear i catalana.

Amb aquest llibre presentem una selecció de les millors rondalles, i proposem
una versió completa de cada relat, amb la major fidelitat possible a les seves
arrels, i amb l’estil més àgil i proper possible al llenguatge oral.

Vol ser un llibre amè, fàcil de llegir i fàcil de recordar. Perquè d’això va la
rondalla: d’aprendre-la per explicar-la i traspassar-la als menuts de la casa.

A més, hem procurat de posar minímament al dia les nostres rondalles. Hem
apartat aquells contes que resultaven sumament masclistes i desconsiderats
amb les dones. Perquè la nostra mirada sobre el món ha canviat. Els contes
també canvien i s’adapten a la nova moralitat.

Vet aquí les rondalles catalanes de tota la vida explicades de nou.

Deixa un comentari