La terra és la nostra escola

Ja hi ha pagesos que cultivem hortalisses pràcticament sense terra, però aquest no
és el nostre ideal.

L’hort va lligat a la terra.

El treball de l’hort demana observació constant de la Natura: mirem el cel i la terra,
i decidim el moment millor per a cada feina.

L’entrada de la Primavera és el gran moment de l’hort. Arriba el gruix de les feines
de plantar i sembrar.

En aquest moment, convé tenir la terra en condicions òptimes d’humitat. Durant
aquest darrers mesos hem acotxat la terra amb vegetals, i l’hem airejat, si calia.
També li hem de donar un bon adob.

La vida de la terra ens dona lliçons de paciència i fertilitat. El conreu de l’hort
suposa un domini sobre la terra, però sense fer-li mal.

Un ús inadequat de la terra accelera el seu envelliment i li pot provocar malalties,
com per exemple la salinització. Hem d’evitar l’ús de productes químics nocius.

La mateixa Natura ens dona pistes i ens guia.

Fem un pacte de vida amb la terra.

El dibuix que acompanya aquest text apareix a l’Almanac del Cordill 2020, a la vora
de l’embarbussament que diu:
“Cultivant cul-tibat un pagès cultivava la civada, i no hagués cultivat la civada el
pagès cul-tibat si cultivant cul-tibat no l’hagués cultivada”.

Deixa un comentari