Les millors rondalles catalanes

Existeixen les rondalles catalanes? Tenim bones rondalles en català? La resposta és sí. Nosaltres diem que sí i amb tot

Saber-ne més