Almanacs, calendaris, parenòstics i pronòstics

Canvi d’any, canvi de calendari. L’últim dia de l’any arriba l’Home dels Nassos, amb tants nassos com dies té l’any.

En alguns indrets llunyans l’Home dels Nassos arriba amb un enorme barret de colors sobre el cap.

—Què portes dins el barret, Home dels Nassos?

—Hi porto almanacs, calendaris, parenòstics i pronòstics per a tot l’any.

—Digues, Home dels Nassos, com serà l’any que ve?

—Té, llegeix, llegeix…

Deixa un comentari