Festes del Roser de maig

El maig és el mes dels arbres i les flors. La vida vegetal rebrota amb força en aquesta època de l’any. I moltes festes giren al voltant d’aquest rebrot. Per exemple, les festes del Roser de maig, quan la gent rep de mans de les priores i majorales rams de flors collides del bosc.

Però les festes de la Primavera exalten també l’amor. Perquè la revifalla de la Natura té un lligam evident amb la fecunditat i la procreació. És temps d’amoretes, tal com canten els versos de Jacint Verdaguer:

“Collint violetes, i algun gessamí, 

anava a amoretes, diumenge al matí”.

Deixa un comentari