L’amo de tots els corrals

Els galls canten de seguida quan es fa clar, perquè com a animals territorials que són, reafirmen qui és l’amo del galliner mitjançant el cant i l’estarrufament de ploma. I és per aquest mateix motiu que canten durant el dia, si és que un gall foraster, per exemple, s’acosta a les «seves» gallines. El mateix fa si nota qualsevol moviment que pugui posar en dubte la seva superioritat.

Pels seus costums matiners, el gall ha estat manllevat per moltes cultures com a símbol solar. Element destacat de la cultura popular, apareix representat amb vius colors, elegant i altiu, orgullós, atent i vigilant, perquè res ni ningú no trenqui la rutina i l’ordre del món.

A més, i des de l’Edat Mitjana, els galls són representats en els penells que, sobre les teulades, mostren la direcció del vent. Curiosament, per damunt dels quatre punts cardinals hi apareix sempre un gall, o bé una bruixa.

Deixa un comentari